Jeanet Habers

Ik ben de vakleerkracht gym op het Sterrenpalet. Ik geef gymles aan alle groepen. Ik volg de motorische ontwikkeling van alle leerlingen vanaf groep 1, zodat ik tijdens de gymlessen daarop aan kan sluiten.

Sport en beweging staan bij ons op school in een hoog vaandel! Niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook bij het buitenspelen. Ik coördineer alle sport- en spelactiviteiten. Heel enthousiast ben ik over de speelplein-methode Beweeg Wijs, die we in de afgelopen twee jaar ingevoerd hebben en waar we dit schooljaar mee verder gaan. Op dinsdag en vrijdag ben ik op de Juliana te vinden.