laura

Op maandag en dinsdag ben ik werkzaam als interne begeleider en locatiecoördinator. Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, begeleid ik de leerkrachten, ouders en soms ook de leerlingen daarbij. De leerkracht is de eerste aanspreekpersoon voor u, maar daarnaast ben ik ook altijd bereid om met u te praten over de begeleiding van uw kind of andere zaken.