Onze medewerkers van Kinderdomein en de leerkrachten vormen één team, dat samenwerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Zij zorgen voor een (doorlopende) ondersteuning, passend bij uw kind.
Onze opvang is te vinden aan de Klaashofweg 16, en bestaat uit:
  • kinderopvang voor 0-4 jaar,
  • peuteropvang,
  • buitenschoolse opvang.

Mocht u vragen hebben over  onze opvangmogelijkheden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze directeur Ineke Neerhof (mobiele nummer: 06-12643247/mail: dir@sterrenpaletvco.nl.

Kijkt u voor meer informatie en tarieven op:  www.vcokinderdomein.nl