De vakantieperiodes worden ieder jaar voorgesteld door de overheid op basis van regiospreiding en andere factoren als vaste feestdagen. In samenwerking met het schoolbestuur wordt hiervan een vakantierooster voor de school gemaakt. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aansluiting op andere scholen en de eigen regiowensen. Voor het Sterrenpalet kan het daarom voorkomen dat sommige vakanties aansluiten bij de regio Noord Nederland en andere bij de regio Midden Nederland. We zitten er precies tussen in. Het is helaas niet mogelijk nog van deze periodes af te wijken, omdat zij vooraf bij de inspectie moeten worden aangemeld.

In de vakanties zijn de BSO en de kinderopvang geopend. Op feestdagen zijn zij ook gesloten.

Vakanties 2016-2017

Zomervakantie: 17-07-2017 t/m 25-08-2017

Vakanties 2017-2018 
Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede Vrijdag en Pasen 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018
Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart: 10-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Vrije dagen 2017-2018
Sinterklaas groep 1/2: 5-12-2017, vanaf 10.00 uur vrij
Studiedag: vrijdag 2 februari
Laatste schooldag alle groepen: 13-07-2018, vanaf 12.00 uur vrij

Herfstvakantie 2018
22-10-2018 t/m 26-10-2018