De vakantieperiodes worden ieder jaar voorgesteld door de overheid op basis van regiospreiding en andere factoren als vaste feestdagen. In samenwerking met het schoolbestuur wordt hiervan een vakantierooster voor de school gemaakt. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aansluiting op andere scholen en de eigen regiowensen. Voor het Sterrenpalet kan het daarom voorkomen dat sommige vakanties aansluiten bij de regio Noord Nederland en andere bij de regio Midden Nederland. We zitten er precies tussen in. Het is helaas niet mogelijk nog van deze periodes af te wijken, omdat zij vooraf bij de inspectie moeten worden aangemeld.

In de vakanties zijn de BSO en de kinderopvang geopend. Op feestdagen zijn zij ook gesloten.

Goede Vrijdag en Pasen 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018
Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart: 10-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018
Laatste schooldag alle groepen: 13-07-2018, vanaf 12.00 uur vrij

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie25-02-2019 t/m 01-03-2019
Meivakantie (inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag) 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019