• Enthousiast team
 • Betrokken
 • Een organisatie onderwijs en opvang
 • Veel aandacht voor muziek
 • En voor spel en beweging
 • Engels vanaf jongs af aan t/m groep 8
 • Werken met tablets in midden en bovenbouw
 • Gym door vakleerkracht van peuter tot puber
 • Persoonlijke aandacht voor iedere kind
 • Structureel bovengemiddelde leerresultaten
 • Oriëntatie op Duits
 • Spelenderwijs wetenschap en techniek op BSO
 • Nauwe samenwerking tussen alle professionals in doorgaande leerlijn