Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Ons schoolplein was al rookvrij, maar sinds 1 augustus 2020 is roken op schoolpleinen bij wet verboden. Met dit verbod heeft de Ministerraad een noodzakelijke stap gezet op weg naar een Rookvrije Generatie. Ons schoolplein was reeds rookvrij, maar vanaf deze zal dit duidelijker zichtbaar zijn door de verbodstegels die op ons plein zijn gelegd.
Wat houdt het rookverbod in?
• Het rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen: basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.
• Het rookverbod geldt 24 uur per dag, maar de handhaving is alleen verplicht tijdens openingstijden of wanneer het gebouw voor (andere) doeleinden wordt gebruikt.
• Het rookverbod geldt ook voor de e-sigaret.