Het Sterrenpalet wil haar verantwoordelijkheid nemen t.a.v. het opleiden van toekomstige collega’s, zowel groepsleerkrachten als ondersteunend personeel. We kiezen voor begeleiding van stagiaires om te leren van elkaar. Ook bieden stagiaires extra handen in de klas. Daarom biedt de school stageplekken aan aan studenten van verschillende PABO’s of het MBO (het Graafschap-college Groenlo/Doetinchem).

De stage-coördinatie is in handen van de directeur. Zij onderhoudt de externe contacten met de diverse onderwijsinstellingen. De begeleiding van de studenten wordt verder uitgevoerd door de groepsleerkrachten.

Werving en selectie van stagiaires

Voor het begin van ieder schooljaar wordt bepaald hoeveel en welke stageplekken er geboden kunnen worden, afhankelijk van de groepssamenstelllingen en de onderwijsbehoeften van de verschillende groepen/leerlingen.
De stageplekken worden bij de verschillende opleidingen opgegeven. Als er belangstelling is bij de opleiding of studenten voor een stageplek, voeren wij sollicitatie- c.q. kennismakingsgesprekken met de studenten.
In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten die voorwaardelijk zijn voor een succesvol functioneren binnen onze school:
* de identiteit
* het zelfstandig functioneren
* leerbaarheid
* samenwerking
* communicatie
Als er meerdere studenten belangstelling hebben voor een stageplek, wordt er net als in de sollicitatieprocedure, een keuze gemaakt op basis van geschiktheid en organisatiemogelijkheden.

Introductie en werkwijze

De introductie van een stagiaire vindt plaats middels één of meerdere kennismakingsgesprekken. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek wordt er mondeling informatie gegeven over de school (incl. de jaarplanning), waarbij ook de schoolgids overhandigd wordt. Er wordt een rondleiding gegeven door het schoolgebouw, waarbij de stagiaire kennismaakt met de andere teamleden en stagiaires. Tijdens hetzelfde of een tweede kennismakingsgesprek worden ook afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de regels van de school, het bijwonen van vergaderingen, enzovoort.
Na de kennismaking en introductie wordt aan het begin van een stage een praktijkovereenkomst ondertekend door de student, de opleidingsbegeleider en de directeur.

Beoordeling

Het functioneren van de stagiaire wordt door de groepsleerkracht met de stagiaire besproken. De beoordeling komt middels de begeleidingsgesprekken tot stand. De groepsleerkracht beslist in overleg met de praktijkbegeleider welke beoordeling een stagiaire krijgt. We houden ons aan de richtlijnen van de onderwijsinstelling.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor een stageplek op het Sterrenpalet?
Neem dan gerust contact op met de directeur van de school, Ineke Neerhof.
Dan kunnen we kijken of we iets voor je kunnen betekenen!