Samen met juf Marit geef ik les aan groep 2A. Ik vind een doorgaande ontwikkelingslijn heel belangrijk voor alle kinderen. Na in alle groepen les gegeven te hebben, heb ik die ontwikkelingslijn ook ervaren. Inmiddels geef ik al weer enkele jaren met veel plezier les in de onderbouw.

Daarnaast ben ik ook ICC-er (interne cultuur coördinator). Ik coördineer de kunst- en cultuuractiviteiten in onze school. Creativiteitsontwikkeling vind ik naast de leervakken heel belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen.