Algemeen nieuws

De eerste week dat we met ons allen weer alle dagen naar school gaan, zit er al weer op. Wat is het fijn om met bíjna iedereen weer bij elkaar te zijn. Opnieuw is het fijn om te merken hoe iedereen meewerkt om alles goed te laten verlopen. We merken dat het uitvoeren van de afspraken tijd kost, met hele groepen nog meer dan met de kleinere groepen. Belangrijk vinden we het om die tijd te nemen, in het belang van ieders gezondheid, dus dat doen we ook. Ook het brengen en halen, waarbij er weer meer drukte rondom school is, verloopt goed. Ook op die momenten zit de kracht in het nemen van de tijd en het wachten op elkaar. Fijn om te merken dat ouders en kinderen dat ook doen. Bij het halen van de kinderen, is het op sommige plekken echt druk, waardoor het niet meevalt om afstand te houden. Iedereen probeert een (ander) plekje te zoeken op het plein en gelukkig hebben we veel ruimte om school! Alles in het belang van ieders gezondheid!