De werkgroep PR, of Public Relations, is een werkgroep met ouders en teamleden. Zij houden zich bezig met diverse onderwerpen met als doel om ons kindcentrum zowel intern als extern maximaal te profileren. Denk hierbij aan:
* Media aandacht voor activiteiten
* Imago verbeteren en instandhouden bij de kinderen, de ouders, de buurt en de wijde omtrek
* Logo, huisstijl en het gebruik ervan initiëren en stimuleren
* Het actueel en actief houden van de website

Het PR werk doen we uiteraard met iedereen, apart en samen!