De werkgroep PR, of Public Relations, heeft tot doel om de school zowel intern als extern maximaal te profileren. Denk hierbij aan:
* Media aandacht voor activiteiten
* Imago verbeteren en instandhouden van de school bij de kinderen, de ouders, de buurt en de wijde omtrek
* Logo, huistijl en het gebruik ervan initiëren en stimuleren
* Het actueel en actief houden van de website van de school
* De aankleding van de school verbeteren en instandhouden
Het PR werk doen we uiteraard met iedereen, apart en samen!