Het doel van de oudercommissie is om praktische ondersteuning te bieden aan de medewerkers en de kwaliteit van de opvang te behouden en indien nodig te verbeteren. In de commissie zijn zowel ouders van de kinderdagopvang als van de BSO vertegenwoordigd. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang. Voor vragen en opmerkingen zijn we te bereiken via: ocopvang@sterrenpaletvco.nl.