De leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen.  Iedere groep heeft rond de 25 leerlingen met een maximum van 28.

We bieden klassikaal onderwijs aan, echter daarbinnen stemmen we ons onderwijs af op iedere leerling. Dat doen we onder andere door bij de vakken lezen, spelling/taal en rekenen binnen elke groep te werken met drie niveaus. Op die manier krijgen de leerlingen de instructie, verwerking én uitdaging die zij nodig hebben. We zorgen voor aparte instructiemomenten op elk niveau. Dat betekent dat ook aan een leerling of groepje leerlingen apart uitleg gegeven wordt.

Daarnaast werken we projectmatig aan andere vakken. Dat wil zeggen dat we in blokken van 6 tot 8 weken werken aan thema’s. Onder begeleiding van de leerkracht bedenken de kinderen in groepjes een onderzoeksvraag m.b.t. het thema en bepaalde leerdoelen. Daarna wordt daarop het antwoord gezocht, waarbij ieder kind zijn/haar eigen talenten inzet. Aan het eind van een blok wordt door alle groepjes gepresenteerd wat zij geleerd hebben, zodat er op dat moment ook van elkaar geleerd wordt.

Deze manier van werken is gericht op de talentontwikkeling van ieder kind, waarbij elk niveau en talent aangesproken wordt. Deze manier van werken vormt een basis voor de vaardigheden die in de toekomst van de kinderen van hen verwacht worden.