Alle kinderen zijn verschillend. We willen ze allemaal zorg en aandacht bieden. Dat betekent dat we kijken naar wat ze nodig hebben, want daar spelen we op in. Hoe weten we wat ieder kind nodig heeft en welke begeleiding hij/zij nodig heeft?

* Het leerlingvolgsysteem
Met het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling van uw kind. Het bestaat uit een serie toetsen en observaties Zo zijn we er op tijd bij om te zien of wat de kinderen wel of nog niet kunnen.

* De sociaal-emotionele ontwikkeling
Even belangrijk als wat de kinderen kunnen, vinden wij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van kijkwijzers bekijkt de groepsleerkracht de leerling en vult de lijsten in. Zo ontstaat er een beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere leerling.

* De zorg voor het jonge kind
Heel alert zijn we als het gaat om de ontwikkeling van onze kleuters. In deze fase is de sociaal-emotionele ontwikkeling de graadmeter. Daarom volgen we deze heel nauwkeurig. Voor deze zorg zijn speciale opleidingen en cursussen gevolgd.

* Extra begeleiding of zorg op maat
Extra begeleiding kan, waar nodig, aangeboden worden. Hiervoor wordt in overleg met u een handelingsplan gemaakt. Mogelijk is bijvoorbeeld:
– Extra uitleg of oefening op basis van een eigen leerlijn.
– Extra begeleiding buiten de klas, waarbij een kind apart of in een klein groepje werkt.
– Inschakelen van een dyslexie-specialist of een gedragsspecialist.
– Extra zorg voor leerlingen met andere leerproblemen of sociaal-emotionele problemen.
– Extra zorg voor anderstaligen, meer- en hoogbegaafde leerlingen.
– Extra begeleiding buiten de school, bijv. door een logopedist of fysiotherapeut.

* Extra uitdaging
Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen deze ook zoveel mogelijk in de klas. Daarnaast is er de Paletklas waarin leerlingen aan de hand van thema’s door middel van complexe opdrachten worden uitgedaagd creatief te werken en denken.

Uiteraard wordt, in alle gevallen, de ontwikkeling van uw kind met u besproken.