Alle kinderen zijn verschillend. We willen ze allemaal zorg en aandacht bieden. Dat betekent dat we kijken naar wat ze nodig hebben, want daar spelen we op in. Hoe weten we wat ieder kind nodig heeft en welke begeleiding hij/zij nodig heeft?

* Het leerlingvolgsysteem
Met het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling van uw kind. Het bestaat uit een serie toetsen, de zogenaamde Cito-toetsen, die de leerlingen gedurende de hele basisschooltijd maken. De toetsen zijn voor ons een middel om te zien wat de kinderen wel of nog niet kunnen.
Dan worden ook de observaties gedaan op het gebied van spel en beweging, zodat ook de ontwikkeling van de motoriek van de kinderen gevolgd wordt. Daartussen nemen we ook de toetsen af die bij de methodes horen. Zo zijn we er op tijd bij om te zien of de leerlingen dat kunnen wat er van hen verwacht wordt.

* De sociaal-emotionele ontwikkeling
Even belangrijk als wat de kinderen kunnen, vinden wij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van kijkwijzers bekijkt de groepsleerkracht de leerling en vult de lijsten in. Zo ontstaat er een beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere leerling.

* De zorg voor het jonge kind
Heel alert zijn we als het gaat om de ontwikkeling van onze kleuters. In deze fase is de sociaal-emotionele ontwikkeling de graadmeter. Daarom volgen we deze heel nauwkeurig. We letten met name op het werkgedrag, het sociaal-emotionele gedrag, de taalontwikkeling en de motoriek. Met een gerust hart kunt u uw kind aan de zorg van de leerkrachten in groep 1/2 toevertrouwen. Voor deze zorg zijn speciale opleidingen en cursussen gevolgd.

* Extra begeleiding of zorg op maat
Extra begeleiding wordt zoveel mogelijk in de klas gegeven. Hiervoor wordt in overleg met u een handelingsplan gemaakt. Wat voor extra begeleiding kunnen wij bieden?
– Extra begeleiding in de klas, bijv. door extra uitleg of oefening op basis van een eigen leerlijn met een eigen ontwikkelingsperspectief
– Extra begeleiding buiten de klas, waarbij een kind apart of in een klein groepje werkt
– Extra begeleiding buiten de klas door een dyslexie-specialist of een gedragsspecialist
– Extra zorg voor leerlingen met andere leerproblemen of sociaal-emotionele problemen
– Extra zorg voor anderstaligen
– Extra zorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
– Extra begeleiding buiten de school, bijv. door een logopedist of fysiotherapeut

* Extra uitdaging
Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen deze ook zoveel mogelijk in de klas. Daarnaast is er de plusgroep, waarin leerlingen aan de hand van thema’s door middel van complexe opdrachten worden uitgedaagd creatief te werken en denken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal. Vooraf wordt door middel van toetsen en vragenlijsten gekeken naar wat de leerlingen nodig hebben. Aan de hand daarvan worden er persoonlijke doelen gesteld en nagestreefd. Het belangrijkste hierbij is dat alle kinderen ‘leren leren’.

Uiteraard wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.