Het Sterrenpalet is ontstaan vanuit de fusie van de voormalige Willem Sluiterschool, de 3-Sprong en de Julianaschool.
Voor de naam ‘Het Sterrenpalet’ is gekozen, omdat de school het zogenaamde ‘5-sterren-onderwijs’ biedt.

Het tweede deel van de naam, het palet, symboliseert de veelkleurigheid.
Ieder mens is uniek en speciaal, heeft zijn eigen ‘kleur’ (door een uniek karakter en eigen talenten). Door alle kleuren samen in te zetten, wordt het geheel extra mooi en goed.

Bij het Sterrenpalet hoort een logo in de vorm van een ster. Deze heeft 5 punten, die de 5 uitgangspunten van ons 5-sterren-onderwijs weergeven.

* Maatwerk voor ieder kind

* Ruimte voor talent

* Uitblinken in rekenen en taal

* Midden in de samenleving

* Doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen van 0-13 jaar

De ster heeft 5 lijnen, die de verschillende fases weergeven, waarin de talenten op verschillende manieren ontwikkeld worden. Daarbij spelen altijd volwassenen een rol (ouders, begeleiders, leerkrachten, docenten), weergegeven door de roze kleur, die twee punten kleurt in plaats van één: Als het ware ‘omarmt’ de ouder, leerkracht of begeleider ieder kind. De kleuren lopen zo in elkaar over, dat er sprake is van een doorgaande lijn, die de doorgaande lijn van 0-13 binnen het kindcentrum symboliseert. Tot slot is er gekozen voor warme kleuren, waarbij we denken aan een goede en veilige (‘warme’) sfeer, die we willen creëren.