* Enthousiast team

* Betrokken

* Een organisatie onderwijs en opvang

* Veel aandacht voor muziek, spel en beweging

* Engels vanaf jongs af aan t/m groep 8

* Werken met tablets in midden en bovenbouw

* Gym door vakleerkracht van peuter tot puber

* Persoonlijke aandacht voor ieder kind

* Structureel bovengemiddelde leerresultaten

* Oriëntatie op Duits

* Spelenderwijs wetenschap en techniek op BSO

* Nauwe samenwerking tussen alle professionals in doorgaande leerlijn