De kenmerken van een kindcentrum zijn:

* Eén visie
Iedereen die in het kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is fundament van het kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

* 0 tot 13 jaar
In het kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.

* Breed aanbod
Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.

* De hele dag, het hele jaar door
Het kindcentrum is de hele dag geopend, van 7.00 u. – 19.00 uur . De dagindeling kenmerkt zich door rust en een goede balans van inspanning en ontspanning. Sommige kindcentra zijn het hele jaar door open en bieden in overleg met de ouders flexibele vakanties.

* Eén team met één organisatie
Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. Zo nodig halen ze deskundigen van buiten naar binnen. De organisatie heeft een eenhoofdige leiding, één beleid en is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw.

* Eenduidige communicatie met ouders
Ouders hebben met één organisatie te maken. Ze hoeven niet apart afspraken te maken met de school, de kinderopvang of peuterspeelzaal. Er is één aanspreekpunt.

Er wordt vanuit één organisatie gewerkt (een werkbudget, een integraal plan, een personeelsbeleid etc.) met één leiding. Dit betekent dat er geen scheidingen meer zijn tussen  oude organisaties (als school, kinderopvang, peuterspeelzaal…) en er vanuit een visie en plan wordt leiding gegeven.