Het Sterrenpalet werkt met de methodiek Beweeg Wijs. Beweeg Wijs streeft naar een leven lang prettig bewegen, passend bij ieders individuele mogelijkheden en heeft hier een methode voor ontwikkeld.

Beweeg Wijs, georganiseerd en gecoördineerd door Jeanet Habers, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en Robin Smit, Beweeg Wijs-coach.  Zij zorgen voor een divers aanbod met daarin de juiste sturing op sociaal emotioneel- en motorisch gebied. Kinderen worden tijdens de instructielessen voorbereid op activiteiten die, in de pauze en na schooltijd, worden aangeboden. Op deze manier is er meer structuur in het buitenspelen.
Na schooltijd worden er meerdere vrijetijdsactiviteiten aangeboden. Op die manier ontstaat er een arrangement aan activiteiten.

Hierdoor is er op het gebied van sport en bewegen in alle opzichten sprake van een doorgaande lijn. Ook is er sprake van een grote beweegimpuls.