De vakantieperiodes worden ieder jaar voorgesteld door de overheid op basis van regiospreiding en andere factoren als vaste feestdagen. In samenwerking met het schoolbestuur wordt hiervan een vakantierooster voor de school gemaakt. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aansluiting op andere scholen en de eigen regiowensen. Voor het Sterrenpalet kan het daarom voorkomen dat sommige vakanties aansluiten bij de regio Noord Nederland en andere bij de regio Midden Nederland. We zitten er precies tussen in. Het is helaas niet mogelijk nog van deze periodes af te wijken, omdat zij vooraf bij de inspectie moeten worden aangemeld.

In de vakanties zijn de BSO en de kinderopvang geopend. Op feestdagen zijn zij ook gesloten.

Schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober ‘22
Kerstvakantie: 26 december ‘22 t/m 6 januari ‘23
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag: 7 april
Pasen: 10 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei (incl. Koningsdag 27 april)
Hemelvaart: 18 en 19 mei
Pinksteren: 29 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023

Vrije dagen/dagdelen:

Studiedag VCO: 5 oktober 2022
Laatste schooldag voor de kerstvakantie: vrijdag 23 december, vanaf 12.00 uur
Jaarvergadering team: woensdag 14 juni 2023
Laatste schooldag alle groepen: vrijdag 7 juli 2023, vanaf 12.00 uur

Schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie: 23 t/m 29 oktober 2023 (week 43)
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 (week 52 en week 01)
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 (week 8)
Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (week 13)
Pasen: 1 april 2024 (week 14)
Koningsdag: 27 april 2024 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 (week 18 en 19)
Hemelvaart: 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Pinksteren: 20 mei 2024 (week 21)
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024 (week 29-34)