De vakantieperiodes worden ieder jaar voorgesteld door de overheid op basis van regiospreiding en andere factoren als vaste feestdagen. In samenwerking met het schoolbestuur wordt hiervan een vakantierooster voor de school gemaakt. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aansluiting op andere scholen en de eigen regiowensen. Voor het Sterrenpalet kan het daarom voorkomen dat sommige vakanties aansluiten bij de regio Noord Nederland en andere bij de regio Midden Nederland. We zitten er precies tussen in. Het is helaas niet mogelijk nog van deze periodes af te wijken, omdat zij vooraf bij de inspectie moeten worden aangemeld.

In de vakanties zijn de BSO en de kinderopvang geopend. Op feestdagen zijn zij ook gesloten.

Schooljaar 2018/2019:

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Meivakantie (inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag) 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019

5 december 2018: dit jaar zijn de leerlingen van de groepen 1/2 niet meer vrij vanaf 10.00 uur. Alle leerlingen gaan tot 12.00 uur naar school.
21 maart 2019: studiedag team (VCO), alle leerlingen vrij.
12 juli 2019: de laatste schooldag, zijn alle leerlingen om 12.00 uur.

Schooljaar 2019/2020:

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020