De vakantieperiodes worden ieder jaar voorgesteld door de overheid op basis van regiospreiding en andere factoren als vaste feestdagen. In samenwerking met het schoolbestuur wordt hiervan een vakantierooster voor de school gemaakt. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aansluiting op andere scholen en de eigen regiowensen. Voor het Sterrenpalet kan het daarom voorkomen dat sommige vakanties aansluiten bij de regio Noord Nederland en andere bij de regio Midden Nederland. We zitten er precies tussen in. Het is helaas niet mogelijk nog van deze periodes af te wijken, omdat zij vooraf bij de inspectie moeten worden aangemeld.

In de vakanties zijn de BSO en de kinderopvang geopend. Op feestdagen zijn zij ook gesloten.

Schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober ‘22
Kerstvakantie: 26 december ‘22 t/m 6 januari ‘23
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag: 7 april
Pasen: 10 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei (incl. Koningsdag 27 april)
Hemelvaart: 18 en 19 mei
Pinksteren: 29 mei
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023

Vrije dagen/dagdelen:

Studiedag VCO: 5 oktober 2022
Laatste schooldag voor de kerstvakantie: vrijdag 23 december, vanaf 12.00 uur
Jaarvergadering team: woensdag 14 juni 2023
Laatste schooldag alle groepen: vrijdag 7 juli 2023, vanaf 12.00 uur