De vakantieperiodes worden ieder jaar voorgesteld door de overheid op basis van regiospreiding en andere factoren als vaste feestdagen. In samenwerking met het schoolbestuur wordt hiervan een vakantierooster voor de school gemaakt. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de aansluiting op andere scholen en de eigen regiowensen. Voor het Sterrenpalet kan het daarom voorkomen dat sommige vakanties aansluiten bij de regio Noord Nederland en andere bij de regio Midden Nederland. We zitten er precies tussen in. Het is helaas niet mogelijk nog van deze periodes af te wijken, omdat zij vooraf bij de inspectie moeten worden aangemeld.

In de vakanties zijn de BSO en de kinderopvang geopend. Op feestdagen zijn zij ook gesloten.

Schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie: 23 t/m 29 oktober 2023 (week 43)
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 (week 52 en week 01)
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024 (week 8)
Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (week 13)
Pasen: 1 april 2024 (week 14)
Koningsdag: 27 april 2024 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 (week 18 en 19)
Hemelvaart: 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Pinksteren: 20 mei 2024 (week 21)
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024 (week 29-34)

Naast de vakanties zijn er nog de volgende vrije dagen/dagdelen:

Studiedagen team op: donderdag 5 oktober 2023, maandag 4 december 2023, vrijdag 2 februari 2024 en dinsdag 21 mei 2024.
Vrijdag 22 december 2023: Laatste schooldag voor de kerstvakantie, alle leerlingen vanaf 12 uur vrij.
Vrijdag 12 juli 2024: laatste schooldag, alle leerlingen vanaf 12 uur vrij.

 

Schooljaar 2024-2025
• Eerste schooldag: 26 augustus 2024
• Herfstvakantie: 28 oktober t/m 1 november 2024 (week 44)
• Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 3 januari 2025 (week 52 en week 01)
• Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2025 (week 9)
• Goede Vrijdag: 18 april 2025 (week 16)
• Pasen: 21 april 2025 (week 17)
• Koningsdag: 26 april 2025 (valt in de meivakantie)
• Meivakantie: 22 april t/m 02 mei 2025 (week 17 en 18)
• Bevrijdingsdag: 5 mei 2025
• Hemelvaart: 29 en 30 mei 2025 (week 22)
• Pinksteren: 9 juni 2025 (week 24)
• Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025 (week 30-35)