Om te kunnen spelen, werken en leren is veiligheid een voorwaarde. We zorgen samen voor een veilige school. Dat doen we onder andere op de volgende manieren:

* We hanteren een anti-pest-protocol.

We proberen vooral te voorkomen dat kinderen elkaar pesten. Dit doen we door het creëren van een positieve groepssfeer. Elk jaar wordt er in de groepen 5 t/m 8 een veiligheidsonderzoek gedaan waaruit blijkt in welke mate er gepest wordt. Gelukkig blijkt elke keer weer dat er nauwelijks gepest wordt op het Sterrenpalet. Hiervoor kregen we ook het certificaat “Veilige School”.

Positive Behaviour Support. Wij werken met de zogenaamde PBS methode. De PBS methode is gericht op een positieve en duidelijke leer- en werkomgeving, vanuit een positieve benadering, met als basis de waarden die wij belangrijk vinden: veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en respect! Voor het positief beïnvloeden van gedrag is de samenwerking als school en ouders met elkaar heel belangrijk.

* We bieden in alle groepen verkeersonderwijs aan. Daarbij worden onder begeleiding van verkeersouders verschillende oefeningen in de praktijk gebracht, onder andere op het verkeersplein.

* Er is  altijd een BHV-er (Bedrijfs-Hulp-Verlener) op school.

* Er is een ontruimingsplan. Dit wordt drie keer per jaar geoefend met de leerlingen.

* We zorgen zowel binnen als buiten de school voor een veilige omgeving. Deze wordt regelmatig gekeurd.