Onze ouderraad bestaat uit 10 enthousiaste ouders, aangevuld met een teamlid. Deze actieve ouders zijn gekozen door en voor de ouders. Tijdens de ouderavond in september vindt de verkiezing van nieuwe or-leden plaats.
De ouderraad organiseert en verleent hulp bij verschillende activiteiten van school, zoals: Sinterklaas, kerstfeest, sporttoernooien, projecten enz. Ongeveer eens in de 6 weken vergaderen zij met elkaar.

Wilt u contact opnemen met de OR, mailt u dan naar:  or@sterrenpaletvco.nl