• Wat hebben wij te bieden en wat willen wij bereiken
  Wij bieden uw kind een stimulerende leeromgeving en een veilig schoolklimaat.
  We willen bereiken dat de leerlingen:
  * Het gevoel van eigenwaarde kennen
  * Zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen
  * Met (zelf)vertrouwen de wereld in gaan
  * Zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de ander, de wereld en hun werk
 • Hoe kijken wij tegen uw kind en de samenleving aan?
  * Uw kind is uniek.
  * Uw kind heeft eigen talenten.
  * Uw kind verdient een plek in de samenleving.
  * Uw kind heeft vertrouwen in zichzelf nodig.
  * Uw kind heeft anderen nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.
  * Kinderen leren van wat ze doen en ervaren.
 • Onze normen en waarden
  Belangrijke waarden en normen zijn voor ons:
  * Respect
  * Openheid
  * Betrokkenheid
  * (Zelf)vertrouwen
  * Samenwerken
 • Protestants-christelijke kindcentrum
  Wij werken vanuit een Christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden. Aan de hand van de methode Trefwoord worden er verhalen uit de Bijbel verteld en liederen gezongen. Ook vieren wij het Kerstfeest en het Paasfeest. Wij vieren geen carnaval. Uiteraard is er een open oor en open hart voor diegenen die een ander/geen geloof belijden. Iedereen is welkom! Van al onze leerlingen verwachten wij wel dat ze respectvol omgaan met de godsdienstige beleving.