Vanuit onze visie hebben wij 5 uitgangspunten geformuleerd die als leidraad dienen voor het ‘5 sterren onderwijs’ op het Sterrenpalet.

*  Maatwerk voor ieder kind
Ieder kind is uniek. Daar wordt rekening mee gehouden door onderwijs op maat te geven. Waarbij iedere leerling in de groep zoveel mogelijk op eigen niveau werkt en op ieder vakgebied zoveel mogelijk aangeboden krijgt wat hij/zij nodig heeft. Hierbij speelt onze Intern Begeleider (IB-er) een grote rol.

*  Ruimte voor talent
Door middel van het 5 sterren onderwijs willen we ieders talent herkennen, erkennen en ontwikkelen. We leren hierbij de zaakvakken projectmatig en doelgericht aan te bieden. Voor de creatieve vakken zijn er in ons eigen team diverse specialisten in handvaardigheid, bewegen en muziek.

*  Uitblinken in rekenen en taal
Het 5 sterren onderwijs volgend willen we de leerstof zodanig aanbieden dat ‘het maximale uit ieder kind wordt gehaald’. Ook voor deze ster geldt dat er binnen het team specialisten zijn o.a. een rekencoördinator en een leescoördinator. Tevens hebben we op ons IKC een Plusklas.

*  Midden in de samenleving
We willen de Eibergse gemeenschap nog meer bij ons 5 sterren onderwijs betrekken. Hierbij denken we aan samenwerking met de bibliotheek, jeugdgezondheidszorg, sportverenigingen, kunst en cultuurprojecten etc. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren over de samenleving en hoe ze een plek hierin kunnen vinden.

*  Doorgaande ontwikkelingslijn
In het kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen, van 0 tot 13 jaar.