Algemeen nieuws

Na acht weken mogen we eindelijk de kinderen weer op school begroeten, wat fijn! Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid is en met hun, ook de familie thuis. Wij wensen iedereen die met Corona te maken heeft (gehad) veel sterkte!

We hebben hard gewerkt aan een plan om alle kinderen weer voor de helft onderwijs te kunnen bieden. Zo werken we met halve klassen die, om en om, een hele dag naar school komen. Er zijn verschillende plekken rond het schoolplein waar de kinderen verzamelen om de klas in te kunnen, we wassen extra handen bij binnenkomst, hebben in de hogere groepen de tafels op afstand gezet en er is buiten gym. Het zal best even wennen zijn, maar het is fijn om de kinderen weer te zien en te spreken, te kunnen inventariseren hoe er thuis gewerkt is (en we weten dat iedereen heel hard zijn best heeft gedaan!) en wat deze laatste maanden voor de zomervakantie extra aandacht nodig heeft. Doordat we met halve groepen werken is er gedurende de hele dag extra tijd voor persoonlijke begeleiding. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen weer met elkaar kunnen spelen! Er zal de eerste week hiervoor ook extra tijd voor zijn! Kortom: we gaan er weer voor!