Algemeen nieuws

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Wat vliegt de tijd…..Vanmorgen zijn we met elkaar gestart op het plein en openden we het thema van dit schooljaar: ik + jij=wij! We doen het samen voor en met onze leerlingen! Wat een gezelligheid, helaas nog zonder ouders, maar wij zijn er zeker van dat we elkaar weer zullen ontmoeten. Natuurlijk is er altijd mogelijkheid om contact te zoeken via de digitale manier, maar wat missen we de gezamenlijke inloop op de eerste schooldag!! Iedereen zoekt zijn of haar, soms nieuwe, plekje op en we praten bij. De eerste week staat vooral in het teken van groepsvorming. Daarnaast beginnen we rustig met de lessen. Wij gaan er samen een goed schooljaar van maken!