Algemeen nieuws

De afgelopen tijd heeft u in verschillende mediaberichten  (die soms sneller zijn dan wij): kunnen lezen over ons ruimtegebrek. Dankzij de inzet van verschillende leden van het CDA, onder andere Thijs Luiken en Marjan Bolster die de kwestie extra onder de aandacht van de gemeenteraad en het College hebben gebracht, is het besluit nu toch genomen om het Sterrenpalet op één plek de nodige ruimte te bieden. Er worden als oplossing voor het ruimtegebrek op onze school zo gauw het kan drie noodlokalen achter ons gebouw geplaatst! We bedanken hen hier hartelijk voor! Daar zijn we heel blij mee! Wij bedanken ieder die zijn stem hierover heeft laten horen voor hun steun.
Dat betekent dat we de komende tien jaar alle kinderen weer op één plek onderwijs en opvang kunnen bieden, met als voordeel dat we goed kunnen werken aan doorgaande lijnen en gezamenlijke activiteiten van 0-13 jaar!