Algemeen nieuws

Op dinsdag 3 maart hebben groep 4/5 en groep 5 een gastles van de bibliotheek gehad over de Achterhoekse taal. We hebben dan ook heel veel Achterhoeks gehoord. Soms was het nog een beetje moeilijk te verstaan, maar als het langzaam ging, kregen we het wel mee. De wethouder heeft een verhaal voorgelezen in groep 4/5 in het Achterhoeks.

Door middel van het lezen en spelen in het dialecttijdschrift Wiesneus wordt het cultuurgoed streektaal onder de aandacht gebracht. Kinderen ervaren dat streektaal net als het standaard Nederlands een volwaardige taal is. Naast het culturele aspect speelt het taalverrijkende een rol. Voorlezen in de streektaal doet een appél op het analytisch denkvermogen van kinderen. De taalvergelijking biedt een stimulans voor de algemene taalontwikkeling.