Op speelse wijze leren de kinderen vele letters en woordjes maken en maken ze kennis met de getallen. Ze leren samen te spelen en delen met leeftijdsgenootjes en worden daarbij extra uitgedaagd in hun grove en fijne motoriek. Bij alles staat plezier en ontdekken voorop.

Om ook goed aan te sluiten bij de huidige schooltijden en alle ouders de gelegenheid te bieden om het naar school brengen van grote broer(s) of zus(sen) goed te kunnen combineren met het brengen van jongste kind(eren) naar de Klaashofweg, zijn de tijden van de peuteropvang als volgt: de peuters kunnen gebracht worden tussen 8.30 en 8.45 uur en weer opgehaald worden tussen 11.30 en 11.45 uur.

Mocht u vragen hebben over de peutergroep, dan kunt u altijd contact opnemen met onze directeur Ineke Neerhof (mobiele nummer: 06-12643247/mail: dir@sterrenpaletvco.nl.