Algemeen nieuws

Donderdag 19 september was de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Deze dag is er om de waardering aan de pedagogisch medewerker uit te spreken. Het team van Het
Sterrenpalet, van zowel de kinderopvang, VSO als de BSO hebben deze waardering zeer verdiend!
Namens de OuderCommissie (en daarmee ook namens de ouders) hebben de medewerkers donderdag een attentie ontvangen, met een persoonlijke tekst erop.
Bedankt voor jullie inzet om onze kinderen een leuke tijd voor en na schooltijd te geven en dat de kinderen nog maar lang van jullie inzet en plezier mogen genieten!
De OuderCommissie.