Algemeen nieuws

Zondag 28 maart is het Palmpasen. Op deze zondag, een week voor Pasen, wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Kinderen maken vaak een Palmpasenstok, die het lijdensverhaal van Jezus symboliseert. Dit jaar hebben wij samen met de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken een Palmpasenstok actie voor Stichting het Vergeten Kind gehouden. Elke stok die wij maakten was geld waard: €15 !!

De gehele onderbouw heeft aan deze actie heeft meegedaan! Maar ook groep 8 heeft een steentje bijgedragen door te helpen met het maken van de stokken. Daarna werd er in de groepen 0 tot en met 4, geknutseld en versierd. Met groene takjes die staan voor de juichende mensen die zwaaiden met palmtakken toen Jezus op een ezel de stad in reed. Bakkerij Boenders zorgde voor de broodhaantjes dat symbool staat voor het brood dat Jezus at toen hij voor de laatste keer met zijn vrienden at. Daarna volgde er buiten op het schoolplein een echte Palmpasen optocht.

173 kinderen hebben met deze actie een bedrag bijeengebracht van 2595 euro!!! De opbrengst gaat naar Stichting het Vergeten Kind. Een geweldig bedrag, het resultaat van een vrolijke, bijzondere actie!